Blog

Speeltaalhuis De Vijf Pilaren

Op 31 augustus opent De Drie Ballonnen haar tweede Speeltaalhuis bij IKC De Vijf Pilaren in het gebouw (Carry van Bruggenhove 2). Bij het Speeltaalhuis zijn peuters van 2 tot 4 jaar van harte welkom om met elkaar te spelen en de wereld te ontdekken. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen daarnaast een uitdagend programma voor voorschoolse educatie. Het Speeltaalhuis zal de naam ‘Speeltaalhuis De Vijf Pilaren’ dragen.