Schoolgids

Beste ouders, verzorgers en bezoekers,

Wilt u meer weten over onze school of over ons programma of andere school-gerelateerde zaken? In de schoolgids 2019-2020 vindt u alle
informatie die voor u en voor ons van belang is dit schooljaar.
U kunt de schoolgids inzien en/of downloaden door op bovenstaande link te klikken.

Schoolgids 2020 2021

Wa’assalaam