Schoolgids

Beste ouders, verzorgers en bezoekers,

Wilt u meer weten over onze school of over ons programma of andere school-gerelateerde zaken? In de schoolgids 2021-2022 vindt u alle informatie die voor u en voor ons van belang is dit schooljaar.
U kunt de schoolgids inzien en/of downloaden door op bovenstaande link te klikken.

Schoolgids 2021-2022

Wa’assalaam