Overblijven

Per maandag 10 januari 2022 hanteren wij het continurooster. Alle kinderen eten verplicht op school. Wij vragen de ouders  om een vrijwillige ouderbijdrage te leveren van € 40,- per kind. Dit is nodig om een deel van de activiteiten te bekostigen.

De nieuwe schooltijden en pauzetijden zijn als volgt:

Voorafgaand aan de pauze eten de leerlingen samen met de eigen leerkracht hun lunch op, waarna de leerkracht interactief voorleest. De 30 minuten van de pauze wordt ingevuld door professionele tussenschoolse opvang. Externe gekwalificeerde begeleiders zorgen voor educatieve activiteiten. Op deze manier ontstaat er één pedagogische lijn vanaf begin tot het einde van de schooldag.