Vacatures

Administratie medewerker (vervanging)

Functieomschrijving

ISNO Yunus Emre is op zoek naar een administratieve medewerker (0,5 fte) die het team tijdelijk van maandag t/m vrijdag komt versterken op vervangingsbasis.

De administratief medewerker verricht administratief ondersteunende werkzaamheden, financieel/cijfermatige werkzaamheden en balie- en loketactiviteiten.

1. Resultaatgebieden1. Administratieve ondersteuning

* behandelt ingekomen en uitgaande post;

* bereidt vergaderingen en besprekingen administratief voor (verzamelt en verzendt vergaderstukken en regelt vergaderruimte);

* doet op basis van inhoudelijke aanwijzingen schriftelijke mededelingen en/of vraagt informatie op;

* typt en werkt aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten uit en controleert daarbij de lay-out en het taalgebruik;

* verwerkt op aanwijzing administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten.

* verwerkt/muteert diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie.

2. Financieel/cijfermatige werkzaamheden

* stelt cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen op;

* beheer het NAW-bestand van debiteuren en crediteuren;

* bereidt documenten die door het administratiekantoor moeten worden verwerkt voor.

3. Balie- en loketactiviteiten

* verstrekt mondeling (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden;

* zorgt voor de inschrijvingen van leerlingen;

* verstrekt informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen over administratieve regelingen.

4. Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden- Beslist bij/over: het behandelen van ingekomen en uitgaande post, het opstellen van cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen, het verstrekken van mondelinge (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden;

– Kader: werkafspraken en administratieve voorschriften;

– Verantwoording: aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid van de administratief ondersteunende werkzaamheden, van financieel/cijfermatige werkzaamheden en van balie- en loketactiviteiten.

5. Kennis en vaardighedenvaktechnische kennis van administratieve voorschriften en procedures;

– kennis van de Nederlandse spelling en grammatica;

– kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften;

– inzicht in de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma’s;

– inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;

– vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal, overzichten, tabellen, schema’s, grafieken, e.d.;

– vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden.

6. Contacten

– met medewerkers van de school om gegevens te vragen en om gestelde vragen te kunnen beantwoorden;

– met medewerkers over het aangeleverde/geproduceerde materiaal om informatie uit te wisselen.

– met ouders/verzorgers en leerlingen om informatie te verstrekken.

Parttime uren: 20 per week

Soort dienstverband: Parttime, Tijdelijk, Bepaalde tijd

 

Geïnteresseerd? Stuur dan gauw een email naar personeelszaken@bsyunusemre.nl