Vacatures

Onderwijsassistent (vervanging), locatie Beresteinlaan

ISNO Yunus Emre is per direct op zoek naar een onderwijsassistent, ter vervanging, voor de locatie Beresteinlaan in Den Haag. Heb jij jouw SPW 4 diploma en ervaring op een basisschool? Lees dan snel verder en reageer!

Fuctieprofiel

De onderwijsassistent verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, organisatie en beheer taken, verzorging van leerlingen (optioneel) en doet aan professionalisering.

1 Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning 

 • Overlegt met de leraar welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben 
 • Verzorgt het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen  
 • Stimuleert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d. 
 • Neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen  
 • Registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met de leraar 
 • Geeft uitvoering aan (individuele) onderwijsarrangementen na afstemming met de leraar  
 • Houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leraar 
 • Verricht algemene onderwijsondersteunende taken 
 • Levert op verzoek en samen met de leraar een bijdrage aan gesprekken met ouders

 

2 Organisatie en beheer  

 • Levert een bijdrage aan de organisatie van schoolactiviteiten 
 • Bereidt op verzoek van de leraar lesmateriaal voor  
 • Levert een bijdrage aan de inrichting van de onderwijsruimte  
 • Beheert en onderhoudt lesmaterialen en onderwijsmiddelen  
 • Neemt deel aan werkgroepen en levert een (organisatorische) bijdrage 
 • Assisteert bij surveillance

 

3 Verzorging leerlingen (optioneel) 

 • Begeleidt leerlingen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

 

4 Professionalisering

 

 • Neemt deel aan scholingsactiviteiten  
 • Houdt de bekwaamheden voor de functie up-to-date.

5. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

 • Beslist bij/over: het verrichten van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, die vooraf is afgestemd met de leraar en waarvan het effect direct is vast te stellen. 
 • Kader: werkafspraken over de leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning  
 • Verantwoording: hiërarchisch aan de toegewezen leidinggevende en functioneel aan de leraar over de juistheid en volledigheid van de leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning, de organisatie en het beheer, de verzorging van leerlingen en de professionalisering.

Kennis en vaardigheden 

 • Vaktechnische kennis van de praktijk van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning  
 • Bekendheid met hygiëne en gezondheid van leerlingen  
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school 
 • Vaardig in het omgaan met en begeleiden van leerlingen 
 • Vaardig in het uitvoeren van begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden 

 

Geinteresseerd? Stuur dan gauw een email naar personeelszaken@bsyunusemre.nl.