Word jij onze nieuwe schooldirecteur? Vind jij het leuk om in een dynamische omgeving te werken
die volop in beweging is? Waar de ontwikkeling van de kinderen volop staat? Yunus Emre zoekt voor
basisschool Beresteinlaan en Haarstede een directeur die sociale vaardigheid ‘ademt’.


Wie zoeken wij?
Een directeur met een onderwijshart die op een inspirerende manier te werk gaat. Iemand die onze
ontwikkelingen verder borgt, de belangen van de leerlingen en ouders weet te behartigen, actief
bijdraagt aan een goede kwaliteit en onderwijsvernieuwing. Een netwerker, zowel intern als extern.
Iemand die de komende jaren ook aan de slag gaat met het realiseren van nieuwbouw voor onze
school.
Binnen ISNO Yunus Emre heb je een (pro)actieve rol in beleidsontwikkeling en uitwisseling van
expertise waarmee jij bijdraagt aan een stevige verbinding met de andere Yunus Emre scholen, het
college van bestuur en het bestuursbureau. Je zorgt ervoor dat dit geïntegreerd wordt in het
schoolbeleid en school-en jaarplannen. Vanuit onze Islamitische waarden, vertrouwen en
verantwoordelijkheid werken we professioneel samen. Iedereen is welkom bij Yunus Emre en draagt
actief bij aan een inclusieve en veilige omgeving voor de kinderen, ouders/verzorgers en
medewerkers. Er is een open cultuur met veel aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs.


Wie zijn wij?
ISNO Yunus Emre bestaat uit zes scholen die, in Den Haag en omgeving, invulling geven aan
islamitische onderwijs waar ieder kind zichzelf kan zijn. Yunus Emre Beresteinlaan is nu 6 jaar
gevestigd in de wijk Escamp en telt ruim 340 leerlingen. De school heeft een sublocatie voor de
bovenbouw op de Haardstede. In 2025/2026 staat het realiseren van nieuwbouw voor deze school.


Wat bieden wij?
Werken op een mooie school waar je een verschil kunt maken. Een enthousiast en ambitieuze team
die de brede ontwikkeling van leerlingen vooropstelt.

Arbeidsvoorwaarden
– Omvang betrekking 1 fte (0,8 fte is bespreekbaar);
– Aanstelling als directeur is in eerste instantie voor een jaar, bij gebleken geschiktheid geldt
deze voor onbepaalde tijd;
– Schaal D11/D12 conform de cao voor Primaire Onderwijs (afhankelijk van ervaring en
diploma’s).


Onze nieuwe directeur
– Is in het bezit van relevante diploma’s
– Heeft ervaring als onderwijskundig leider
– Kan schakelen tussen strategische, tactische en operationele processen op bovenschools- en schoolniveau
– Kan de uitgezette koers versterken, daarop feedback geven en deze met het team bijstellen
– Is integer, meelevend en transparant
– Heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit en kan omgaan met verschillende meningen en belangen
– Is in staat om teamleden, leerlingen en ouders te verbinden en te motiveren
– Heeft ervaring met onderwijshuisvesting (nieuwbouw projecten is een pré)

Informatie
Je kunt jouw motivatiebrief met CV richten aan onze recruiters voor BS Yunus Emre via vacatures@bsyunusemre.nl.