Blog

Welkom

Inscha Allah heeft u een goede vakantie gehad. We hopen dat de leerlingen uitgerust en met veel goede zin weer op school komen. In het bijzonder de leerlingen die voor het eerst op school komen willen we van harte welkom heten.