Blog

Week van respect

Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar in de Week van Respect staat het vol in de schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. De leerlingen hebben allemaal een kaartje geplakt op de respectboom. Ieder kind heeft geschreven wat respect betekent voor hen. Wat betekent respect voor u?