Blog

Warme truiendag: VERWARM JEZELF, NIET DE WERELD

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee met de Warme truiendag. Deze dag valt op vrijdag 7 februari 2019.

Waarom deze dag?
De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Scholen en kantoren zetten de verwarming enkele graden lager en vragen leerlingen en medewerkers om in een warme trui naar school of werk te komen. De verwarming 1 graad lager betekent 6% minder brandstof en dus 6% minder CO² uitstoot. Met dit initiatief wil Klimaatverbond mensen warm maken om in actie te komen tegen klimaatverandering. De acties op deze ene dag zullen het probleem niet oplossen, maar zetten hopelijk wel heel wat mensen aan het denken over meer structurele maatregelen.

Wat gaan wij precies doen?
De verwarming wordt lager gezet en aan iedereen wordt gevraagd om een  warme trui aan te trekken. Met de Warme truiendag wordt duidelijk gemaakt dat 6% energie bespaard wordt als u de verwarming 1 graad lager zet.

In de klassen zullen diverse activiteiten worden uitgevoerd, waarbij leerlingen (en medewerkers) bewust worden gemaakt van het belang van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over dit geweldige initiatief is te vinden op: https://www.warmetruiendag.nl/