Blog

Waarnemend locatieleider – Locatie Schalk Burgerstraat

Sta jij sterk in je schoenen en weet je van aanpakken? Krijg jij energie van samenwerken en weet jij het team op een motiverende manier te coachen? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou!

Voor ISNO Yunus Emre, locatie Schalk Burgerstraat zijn wij op zoek naar een enthousiaste waarnemend locatieleider die met passie zijn / haar werk verricht. Als leidinggevende ben je in staat om, samen met het team, de kinderen en de ouders, de ontwikkelingsdoelen van de school te realiseren.

Je bent verantwoordelijk voor professionalisering, de uitvoering en de evaluatie van het primaire onderwijs.  Je ontwikkelt samen met het team een heldere en duidelijke visie en draagt deze uit. Je stimuleert, inspireert en enthousiasmeert de organisatie door ideeën uit te werken tot concrete plannen.  Je bent in staat om plannen om te zetten in concrete acties en kan deze implementeren en borgen binnen het team en de organisatie. Je coacht en begeleidt het team in de ontwikkeling als professionals.

Als locatieleider ben je werkzaam binnen de basisschool. Je rapporteert aan het College van Bestuur en je hebt de dagelijkse leiding over de locatie. Je bent verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen de locatie en je geeft vorm aan de invulling hiervan.

Ben jij de locatieleider die:

 • Bewust kiest voor een basisschool met een islamitische grondslag, waarbij je de identiteit van de school bewaakt en van daaruit op natuurlijke wijze handelt;
 • Het team kan inspireren en motiveren;
 • Een verbindend leider is waarbij je proactief communiceert naar het team en de ouders;
 • Structuur, rust en continuïteit brengt;
 • De beschikking heeft over een door het schoolleidersregister erkend schoolleidersdiploma en bereid is tot herregistratie;
 • Een flinke dosis praktijkervaring in het onderwijs meeneemt;
 • In staat is het team verantwoordelijkheden te geven. Daarbij het vertrouwen in de professionaliteit en kennis van de collega’s heeft;
 • Processen kan begeleiden, kaderen en sturen;
 • In staat is een prettige en veilige werksfeer te creëren en te behouden, waarin open en transparant gecommuniceerd wordt en in staat is dit uit te dragen en te borgen;
 • Verder bouwt op de ingeslagen weg van schoolontwikkeling;
 • Op een vernieuwende en innovatieve wijze, samen met ouders, invulling geeft aan ouderbetrokkenheid. Ouders ziet als partners en goed weet te communiceren.;
 • Adequaat, empathisch is en positief is ingesteld;
 • Oog heeft voor wat er speelt in het team;
 • Een warme persoonlijkheid is;

 

Herken jij jezelf in het beschreven profiel en wil jij het team komen versterken? Wij nodigen graag alle geïnteresseerden uit om uiterlijk 01-11-2019 een schriftelijke reactie te sturen aan het College van Bestuur t.a.v.:  Dhr. Abdelsadek Maas (voorzitter College van Bestuur), email: info@bsyunusemre.nl , telefoon: 070 783 00 61

Kandidaten komen in verband met vervanging in aanmerking voor een dienstverband voor bepaalde tijd met zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij voldoende functioneren. Dit mede in verband met het gegeven dat per 01.08. 2020 in de gemeente Zoetermeer en mogelijk per 01.08.2021 door ISNO Yunus Emre een school geopend wordt.

De organisatie: ISNO Yunus Emre is een onderwijsorganisatie op islamitische grondslag, die op haar 4 basisscholen kwalitatief Islamitisch onderwijs verzorgt. Voor meer informatie over de school verwijzen wij naar onze website: www.bsyunusemre.nl

 

ISNO Yunus Emre: 1e van der Kunstraat 282

2521AV Den Haag

T: 070  783 00 61

E: info@bsyunusemre.nl

S: www.bsyunusemre.nl