Blog

Rots- en water: STERK ALS HET MOET, ZACHT ALS HET KAN

Jaarlijks nemen diverse groepen deel aan een sociale vaardigheidstraining. Dit schooljaar zijn drie groepen geselecteerd voor deelname aan de rots- en watertraining. Het doel van het rots- en waterprogramma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Het streven is om leerlingen voldoende handvatten aan te reiken zodat zij leren om de juiste keuzes te maken in alledaagse, maar ook lastige situaties.

Door middel van deze weerbaarheidstraining leren leerlingen wanneer zij voor zichzelf moeten opkomen en wanneer zij zich beter ergens bij neer kunnen leggen. Ook leren zij hun eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. De Rots- en Watertraining leert je soms hard te zijn als een rots en soms zacht als water.