Blog

Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad (PMR)

De verkiezing voor de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR) is achter de rug.

ISNO Yunus Emre, locatie Van Damstraat, zal vertegenwoordigd worden door Faiza Douari, de intern begeleider en Fatima Lamsaad, leerkracht van groep 1c.