Blog

Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (OMR)

Assalamoe alaikoem,

Beste ouders en/of verzorgers,

Zoals u weet vindt de verkiezing van de oudergeleding van de MR donderdag 6 december a.s. plaats. U bent uitgenodigd om op die dag tussen 8.30 en 15.30 uur op één van de twee kandidaten te stemmen. Beide ouders hebben het recht om te stemmen.

Hoe en waar kunt u stemmen? U wordt verwacht bij de administratie tussen 8.30 en 15.30 uur. Daar kunt u uw voorkeurstem uitbrengen door het bolletje achter de naam van de kandidaat in te kleuren op het stembiljet.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Wa’assalaam,

MR (locatie Potchefstraat)