Blog

Opbrengst inzameling voor arme bewoners Oeganda overgedragen

Assalaamoe Alaykoem

Beste allemaal,

Vorig schooljaar heeft de inzamelingscommissie tijdens de vastenmaand Ramadan een inzameling gehouden voor bewoners van Oeganda die niet zelf in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien.

De inzameling was bestemd om arme bewoners in Oeganda van een waterput en een voorschool te kunnen voorzien. Heel veel ouders, leerlingen en leerkrachten hebben alles uit de kast getrokken om iets voor de armeren in Oeganda te betekenen, Allahoema Barik. Wij hebben het voor elkaar gekregen om maar liefst 30.000 Euro op te halen. In plaats van één waterput kunnen er nu zelfs vier waterputten in Oeganda worden aangelegd.

Iedere waterput wordt aan een locatie van onze school gekoppeld. Dit betekent dat de waterputten de volgende namen zullen krijgen: Beresteinlaan, Van Damstraat, Mandelaplein en Schalk Burgerstraat. De voorschool in Oeganda zal de naam ‘Yunus Emre’ krijgen, Ma Sha Allah!

Het geld is inmiddels overgedragen aan stichting IHO-EBRAR. Van de overdracht is een filmpje gemaakt, die u op de website van de school kunt zien.

Hou ook de website van onze school in de gaten voor het kunnen volgen van de vorderingen bij de aanleg van de vier waterputten en de bouw van de voorschool.

Djazakoema allahoe gairan voor jullie bijdrage!

Wa’assalaam, de inzamelingscommissie