Blog

Onderwijsassistent A locatie Schalkburgerstraat fulltime

Islamitische Stichting Nederlands Onderwijs en Opvoeding – ISNO Yunus Emre Den Haag (hierna:
Yunus Emre) verzorgt Islamitisch basisonderwijs op vijf locaties in de regio Den Haag en Zoetermeer. Yunus Emre gaat daarbij uit van een Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, wil Yunus Emre de
kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, Yunus Emre wil de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Voor locatie Schalkburgerstraat zijn wij per 01-02-2021 op zoek naar een onderwijsassistent voor 40 uur p/wk

 

Werkzaamheden 
1. Leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning.

 • Overlegt met de leraar welke leerlingen extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.
 • Verzorgt het begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen.
 • Stimuleert leerlingen tot luisteren, zich te concentreren, vragen te stellen, e.d.
 • Neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen.
 • Registreert bevindingen in het leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met de leraar.
 • Geeft uitvoering aan (individuele) onderwijsarrangementen na afstemming met de leraar.
 • Houdt toezicht op c.q. begeleidt leerlingen, signaleert en corrigeert (on)gewenst gedrag en bespreekt dit met de leraar.
 • Verricht algemene onderwijsondersteunende taken.
 • Levert op verzoek en samen met de leraar een bijdrage aan gesprekken met ouders.

2. Organisatie en beheer.

 • Levert een bijdrage aan de organisatie van de schoolactiviteiten.
 • Bereidt op verzoek van de leraar lesmateriaal voor.
 • Levert een bijdrage aan de inrichting van de onderwijsruimte.
 • Beheert en onderhoudt lesmaterialen en onderwijsmiddelen.
 • Neemt deel aan werkgroepen en levert een (organisatorische) bijdrage.
 • Assisteert bij surveillance

 

Wat verwachten wij van jou

 • Vaktechnische kennis van de praktijk van leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning.
 • MBO werk- en denkniveau.
 • Bekendheid met hygiëne en gezondheid van leerlingen.
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school.
 • Vaardig in het omgaan met en begeleiden van leerlingen.
 • Vaardig in het uitvoeren van begeleid inoefenen van lesstof en/of vaardigheden.
 • Vaardig in de praktische organisatie van schoolactiviteiten.

 

Solliciteren

Ben jij geïntresseerd in een baan als onderwijsassitent bij ISNO Yunus Emre, stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar personeelszaken@bsyunusemre.nl