Blog

MR

Salaam alaykom,

Beste ouders/ verzorgers,

Om de ouders te informeren wie er in de MR actief is, willen we hieronder onszelf kort voorstellen. Er zijn twee leden vanuit de ouders, ook wel OMR (oudergeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Tevens zitten er twee leden in uit het team, ook wel PMR (personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd.

Mocht u als ouder klachten, tips of aanbevelingen hebben dan kunt u zich wenden tot de OMR (oudergeleding) of de locatie directeur. Dit zijn de officiële wegen om uw melding serieus te bekijken.

Vehbi Salar (voorzitter, OMR)

Ik ben woonachtig in Den Haag en heb als opleiding HBO elektrotechniek.

Al heel lang heb ik contact met onze school Yunus Emre. Mijn kinderen zaten allemaal op deze school, momenteel heb ik nog een dochter op school. Onze kinderen verdienen veel meer, daarom probeer ik als lid van de MR mee te helpen en mee te denken over de goede en veilige sfeer op school.

Ipek Akbulut (OMR)

Ik ben Ipek Akbulut. Moeder van 4 kinderen waarvan er 3 nog op Yunus Emre zitten. Ik ben sinds 2017 lid van de MR als OMR-lid. Daarnaast ben ik de overblijfcoördinator en ik zit in de ouderraad. Ik ben erg betrokken bij de school en vind het leuk om een bijdrage te leveren.

Ikram Alit (PMR)

Mijn naam is Ikram Alit, leerkracht op Yunus Emre. Ik maak sinds januari 2020 deel uit van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad Schalk Burgerstraat (PMR). Ik ben drie jaar werkzaam op de Yunus Emre in verschillende bouwen.

Door deel te nemen aan de MR kan ik gerichter meedenken aan oplossingen bij uitdagingen waar mijn collega’s en onze leerlingen tegenaan lopen. Ook hoop ik deze oplossingen in een kort termijn waar te maken. Ik hoop er samen met de ouders iets moois van te maken.

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

MR locatie Schalk Burgerstraat