Blog

Het letterfeest voor de groepen 3

Maandag 10 februari was het dan zover! Het letterfeest voor de groepen 3.

Maandenlang hebben de leerlingen hard gewerkt om alle letters te leren, die ze nodig hebben om goed te kunnen lezen. Aan het begin van groep 3 leek dit nog een grote uitdaging, maar het harde werken is beloond. En dat mag gevierd worden!

We hebben een letterspeurtocht door de school gehouden. Een letterbingo in de klas. En alle ouders waren uitgenodigd om te zien hoe hun kind het letterdiploma in ontvangst neemt. Een geslaagde dag alhamdoulillah. Op naar nog meer mijlpalen!