Blog

Het Leidse Tutorprogramma

Vorig schooljaar heeft groep 7 van onze school met veel plezier deelgenomen aan Het Leidse Tutorprogramma. Ook dit schooljaar zal groep 7 deelnemen. De leerlingen die deelnemen krijgen wekelijks samen met klasgenoten buiten schooltijd begeleiding van een tutor; een student van de Universiteit Leiden. De begeleiding zal in februari starten!

Begeleiding
In kleine groepjes van 2 tot 3 kinderen bespreekt een student van de Universiteit Leiden het schoolwerk met de kinderen. Dit gebeurt op een gezellige manier, in een lokaal van onze eigen school. De docent van groep 7 begeleidt de tutoren, zodat zij goed kunnen aansluiten bij de kennis van de kinderen.

Onderzoek

Dit project is onderdeel van een onderzoek aan de Universiteit Leiden. De onderzoekers willen weten of de interesse van de kinderen toeneemt door zulke buitenschoolse begeleiding. Hiervoor stellen de onderzoekers de kinderen drie keer schriftelijk vragen: voor de tutoring begint, na afloop en een jaar later, als de kinderen in groep 8 zitten. De vragen worden anoniem gesteld.

Op de website van Universiteit Leiden is een video terug te zien over hoe het programma vorig schooljaar is verlopen en feestelijk is afgesloten in Leiden: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/07/190730-video-leidse-tutorprogramma