Blog

Herverkiezingen oudergeleding medezeggenschapsraad (OMR)

Beste ouders,

Op woensdag 12 december 2018 vindt er een herverkiezing voor de oudergeleding MZR plaats. Hierbij nodigen wij alle ouders van harte uit om opnieuw hun stem uit te brengen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de brief die u via Parro heeft ontvangen. Wij zien uw bijdrage op deze dag van de verkiezingen graag tegemoet en hopen wederom op een hoge opkomst!

 

Wassalaam,

 

Namens de verkiezingscommissie