Blog

De Medezeggenschapsraad (MR)

Assalamoe alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

Hartelijk dank aan een ieder die vandaag zijn stem heeft uitgebracht op de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) locatie Mandelaplein. De meeste stemmen zijn uitgebracht op Celal Bulut (49) en Bilal Arif (48).

Celal Bulut en Bilal Arif, namens de MR gefeliciteerd met het winnen van de verkiezingen en wij heten jullie van harte welkom. Moge Allah jullie bijdrage profijtvol laten zijn voor onze leerlingen en de school. De overige kandidaten bedankt voor jullie kandidaatstelling.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wassalaam,

Namens de MR-leden van locatie Mandelaplein