Blog

Conciërge/onderhoudsmedewerker locatie Schalkburgerstraat Parttime

Islamitische Stichting Nederlands Onderwijs en Opvoeding – ISNO Yunus Emre Den Haag (hierna:
Yunus Emre) verzorgt Islamitisch basisonderwijs op vijf locaties in de regio Den Haag en Zoetermeer. Yunus Emre gaat daarbij uit van een Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, wil Yunus Emre de
kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, Yunus Emre wil de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Voor locatie Schalkburgerstraat zijn wij per 01-02-2021 op zoek naar een conciërge/onderhoudsmedewerker voor 20 uur p/wk.

 

Karakteristiek van de functie
De conciërge verricht technische onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, ondersteunende werkzaamheden,
houdt toezicht op gebouwen en moet bij de uitvoering van het werk inspelen op wisselende omstandigheden.

 

Werkzaamheden
1. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

 • Controleert periodiek de status en de beveiliging van gebouwen, terreinen en inventaris.
 • Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en kleine verbouwingen.
 • Signaleert (ver)storingen, verhelpt standaard storingen en gebreken aan (ICT-) voorzieningen en doet voorstellen voor de vervanging van apparatuur en installaties.
 • Schakelt zo nodig derden in voor reparaties of onderhoud en houdt toezicht op de werkzaamheden.
 • Neemt klachten aan van technische aard en lost deze op.
 • Ondersteunt bij het gebruik van standaard (ICT-)apparatuur.
 • Verricht eenvoudige administratieve taken ten aanzien van technische werkzaamheden.
 • Verstrekt informatie aan derden over doel en doorlooptijden van de werkzaamheden.

2. Ondersteunende werkzaamheden.

 • Treedt op als contactpersoon voor de facilitaire ondersteuning van activiteiten van derden.
 • Verzorgt de inrichting van ruimten en locaties en maakt deze gereed.
 • Sluit (ICT-)apparatuur aan (hardware en bekabeling).
 • Assisteert bij representatieve activiteiten
 • Beheert magazijn en/of voorraden, bestelt goederen, controleert deze bij binnenkomst en draagt zorg voor de logistieke en administratieve afhandeling.
 • Verricht post-, kopieer- en cateringwerkzaamheden.
 • Neemt verzuimmeldingen aan en geeft deze door.

3. Toezicht.

 • Bewaakt de toegang tot het gebouw.
 • Beantwoordt algemene vragen van leerlingen, bezoekers en medewerkers.
 • Ziet toe op een schoon en veilig gebouw, terrein en inventaris, de toegankelijkheid van vluchtwegen en signaleert gebreken.
 • Signaleert overtreding van huis- en gedragsregels, spreekt leerlingen hierop aan en attendeert leraren op ordeproblemen.
 • Draagt bij aan een veilig schoolklimaat en grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken.
 • Begeleidt leerlingen bij de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden.
 • Neemt verzuimmeldingen aan en geeft deze door.
 • Verleent hulp bij calamiteiten (BHV/EHBO).

 

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Beslist bij/over: het periodiek controleren van de status en beveiliging van gebouwen, terreinen en inventaris, het inschakelen van derden voor reparaties en onderhoud, het ingrijpen bij conflictsituaties tussen leerlingen conform vooraf gemaakte afspraken. Kader: regels, (veiligheids)voorschriften en werkafspraken. Verantwoording: aan de hiërarchisch toegewezen leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en volledigheid van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, ondersteunende werkzaamheden, het toezicht en de professionalisering.

 

Wat verwachten wij van jou

 • Vaktechnische kennis en kennis van technische/veiligheidsvoorschriften en specificaties van algemene apparatuur en installaties en gebouwen.
 • MBO werk- en denkniveau.
 • Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsorganisatie.
 • Vaardig in het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en in het verrichten van kleine verbouwingen.
 • Vaardig in het ingrijpen bij conflictsituaties.

 

Solliciteren

Wil jij graag als conciërge aan de slag bij ISNO Yunus Emre, stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar personeelszaken@bsyunusemre.nl