Blog

Lyceo: doorstroomprogramma voor groep 8!

Dit schooljaar zijn wij een samenwerking aangegaan met Lyceo. De groepen 8 zullen vanaf januari deelnemen aan ‘Lyceo Opstap’. Dit is een doorstroomprogramma om de overgang van groep 8 naar de brugklas te vergemakkelijken. Uit beide groepen 8 zijn in totaal 10 leerlingen geselecteerd die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij zullen de komende maanden extra begeleiding ontvangen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan taal en rekenen en met behulp van een brugklasworkshop worden leerlingen voorbereid op de middelbare school. De begeleiding wordt in kleine groepen op school gegeven. Wij wensen de leerlingen een leerzame periode toe!