Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die toezicht houden op het College van Bestuur. Met managementrapportages legt het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Zij houden toezicht op het functioneren van de bestuurder en adviseren deze. Zij geven goedkeuring aan de meerjarenbegroting en de strategie voor de langere termijn.

Raad van Toezicht ISNO Yunus Emre