Vacatures Stafbureau
Vacatures
Controller 0.6 – 0.8 fte

Controller 0.6 – 0.8 fte

De kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Binnen Yunus Emre is er plaats voor een controller die de begrotingscyclus coördineert en bewaakt, zorg draagt voor de coördinatie van de financiële werkzaamheden en de functionele aansturing van het Financiën team doet.

 

Wat ga je doen?

Als controller ondersteun je het bestuur en directies en legt verantwoording af aan het bestuur over de coördinatie van de begrotingscyclus, de uitvoering van de controlfunctie, de functionele aansturing en de professionalisering van het Financiën team. Je faciliteer het begrotingsproces, beoordeel je de conceptbegrotingen van de scholen en toets je de doelmatigheid van het beleid wat aan de begroting ten grondslag ligt. Je zorgt ook voor een overall begroting op stichtingsniveau. Je beoordeelt voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties en bewaakt en optimaliseert de administratieve organisatie/interne controle. Je bewaakt de begroting en coördineert de financiële administratie, het cashmanagement en liquiditeitsbeheer van de stichting. Je ontwikkelt instrumenten op het gebied van financieel beheer- en beleid. Je onderhoudt de contacten met ministerie, gemeente, leveranciers, bedrijven, administratiekantoor en de accountant.

 

Wat bieden wij?

Je werkt graag samen met het team en de directeuren binnen de organisatie. Een uitdagende en afwisselende baan in een ambitieuze en dynamische omgeving met een betrokken bestuur en collega’s. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs. De functie van controller is gewaardeerd in schaal 11 en is voor 0,6 tot 0,8 fte, zijnde 24 tot 32 uur per week.

 

Wie ben jij?

Je beschikt over:

 • Brede financieel-economische kennis;
 • Brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het begrotingsproces;
 • HBO+ of WO werk- en denkniveau;
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling en in de financieel economische, organisatorische en bestuurlijke context en de consequenties daarvan;
 • Vaardigheid in het coördineren van de begrotingscyclus;
 • Vaardigheid in het voeren van overleg in het kader van de begrotingsvoorbereiding en uitvoering;
 • Uitstekende communicatieve en rapportage vaardigheden.

 

Solliciteren

Graag zien we jouw sollicitatiebrief met CV tegemoet, je kunt deze richten aan de afdeling personeelszaken via vacatures@bsyunusemre.nl. Voor vragen of meer informatie kun je ook contact opnemen met telefoonnummer 070 – 783 00 60.

Directeur Yunus Emre locatie Naaldwijk

DIRECTEUR ISLAMITISCHE BASISSCHOOL

YUNUS EMRE NAALDWIJK

0,6 – 0,8 fte

 

De functie

Als directeur van onze nieuwe school zet jij jouw ervaring en talent in op deze unieke school in het Westland. Al voor de opening ben jij het fundament aan het leggen op het gebied van onderwijs, personeelsmanagement en bedrijfsvoering. Je geeft integraal leiding aan de school, je hebt gevoel voor onderlinge verhoudingen en je stimuleert eigenaarschap.

Als professional ben je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zet je continu in op verbetering van  de kwaliteit van het onderwijs.

Je behartigt de belangen van de leerlingen en de ouders en richt je hierbij mede op het netwerk in de  wijk en de samenwerkende partners. Er is een open cultuur met veel aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs. Met flair geef je samen met je team uitvoering aan het bestaande onderwijs- en  kwaliteitsbeleid. Dit doen wij vanuit onze islamitische waarden.

 

Wat bieden wij?

 • Een nieuwe unieke school binnen onze stichting in het Westland en jij legt het fundament.
 • Ambitieuze omgeving met een betrokken bestuur, intercollegiaal overleg en support van de kwaliteitsmanager en de stafmedewerkers.
 • De functie is gewaardeerd in salarisschaal D11 conform CAO PO.
 • Opleidingsmogelijkheden.

 

Wie ben jij?

Competenties en vaardigheden:

 • Een echte pionier met uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent een echte team builder.
 • Je kunt goed schakelen tussen het strategisch belang van de school en de operationele praktijk.
 • Je hebt een duidelijke visie op primair onderwijs en je staat voor kwalitatief goed onderwijs.

 

Functie-eisen:

 • Je beschikt aantoonbaar over HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid die te halen.
 • Je hebt een islamitische achtergrond dan wel affiniteit met het islamitische geloof.

 

Solliciteren

Graag zien we jouw motivatiebrief en CV tegemoet voor de sluitingsdatum 4 mei 2022. Je kunt je  sollicitatie richten aan Desirée de Graaff-Axt (interim HR Manager) via vacatures@bsyunusemre.nl. Voor vragen of meer informatie over de vacature of de procedure   kun je ook contact opnemen met telefoonnummer 070 – 783 00 60.

HR Manager

Wil je mee helpen bouwen aan een stichting die volop in ontwikkeling is, waar goed onderwijs voor onze leerlingen bovenaan staat? Wij zoeken een HR-manager voor onze scholengroep in de regio Den Haag en Zoetermeer.

Wat ga je doen?
Als HR-Manager heb je een heldere en eigentijdse visie op het HR-vak. Je bent een verbindende professional die zich goed weet te bewegen op alle niveaus binnen Yunus Emre. Je ontwikkelt beleid en instrumenten op het gebied van human resource management en stemt dit af binnen Yunus Emre. Je formuleert consequenties t.a.v. nieuwe cao’s en wetten en actualiseert het personeelsbeleid. Je adviseert de bestuurder en de directeuren o.m. over werving en selectie, professionalisering, overplaatsing, ontslag, gesprekkencyclus, arbeidsomstandigheden en verzuim. Je fungeert als vraagbaak, je maakt rapportages en voorziet deze van analyse en toelichting. Je onderhoudt de contacten met het administratiekantoor, de arbodienst, medezeggenschap en overige externe relaties. Je adviseert de directeuren over het schoolformatieplan en bewaakt hierbij de rechtspositionele consequenties.

Wat bieden wij?
Een afwisselende baan in een ambitieuze omgeving met een betrokken bestuur, bestuurskantoor en collega’s. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs. De functie van HR-manager is gewaardeerd in schaal 11 en voor 0,8 fte zijnde 32 uur per week.

Wie ben jij?
Om de functie zo goed mogelijk te vervullen, breng je de volgende kennis en vaardigheden mee:
• HBO werk- en denkniveau gericht op het vakgebied HR;
• HR of sociaalwetenschappelijke achtergrond;
• Kennis van de nieuwste ontwikkelingen binnen het (primair) onderwijs, met name regelgeving op het gebied van HR;
• Inzicht in de taak en werkwijze van de organisatie en een helikopterview;
• Vaardig in het analyseren van ontwikkelingen en opstellen van beleid en rapportages;
• Vaardig in het geven van advies en analyseren van gegevens en een strategisch inzicht;
• Kunnen schakelen tussen strategie en praktijk;
• Vaardig in het bewaken van kaders;
• Je bent toegankelijk, verbindend en betrouwbaar.

Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief met CV richten aan Desirée de Graaff-Axt, interim HR Manager via vacatures@bsyunusemre.nl. Hieronder vind je het volledige functieprofiel. Voor vragen of meer informatie kun je ook contact opnemen met telefoonnummer 070 – 783 00 60.

HRM functieprofiel

Adjunct-directeur

Adjunct-directeur

Bij ISNO Yunus Emre zijn we op zoek naar inspirerende en analytische adjunct-directeuren die samen met ons het onderwijs aan de kinderen willen vormgeven, door in een open cultuur met veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs te werken aan de ontwikkelgerichtheid van onze school.

Wat ga je doen?
Als adjunct-directeur draag je bij aan het beleid, maak je deel uit van de bedrijfsvoering, ben je leidinggevende en werk je actief aan de professionalisering van jezelf en het team.

 • Je signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving en adviseert de directeur over de consequenties voor het beleid van de school.
 • Je levert bijdragen aan de ontwikkeling, evaluatie, en bijstelling van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en adviseert daarover de directeur.
 • Je coördineert het onderwijs en de leerling-ondersteuning op de school of een deel daarvan.
 • Je bewaakt mede de identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs.
 • Je geeft dagelijks leiding aan een deel van het schoolteam (zoals de onderbouw, middenbouw of bovenbouw) en coördineert de werkverdeling en dagelijkse gang van zaken.
 • Je draagt mede zorg voor de professionele ontwikkeling en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij.
 • Je vervangt de directeur van de school bij diens afwezigheid.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs, schaal A10 CAO PO, 1.0 fte.

Wie ben jij?
Om de functie zo goed mogelijk te vervullen breng je de volgende kennis en ervaring mee:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Een PABO-diploma en bij voorkeur een diploma Schoolleider PO of bereid om deze te halen;
 • Leidinggevende kwaliteiten en ervaring als leerkracht/soortgelijke functie binnen het onderwijs;
 • Theoretische, praktisch vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school en in de mogelijkheden van relevante hulpverlening;
 • Inleveringsvermogen en sociale, communicatieve en advies- en rapportagevaardigheden.

Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief met CV richten aan Desirée de Graaff-Axt, interim HR Manager, vacatures@bsyunusemre.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met telefoonnummer 070 – 783 00 60. Het volledige functieprofiel is te vinden op onze website: www.bsyunusemre.nl

Bekijk het functieprofiel hier.

Wil je bij ons komen werken?

Eerlijke kansen beginnen in de klas. Als leerkracht heb je een grote invloed op de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. Wij werken er daarom aan om onze leerkrachten steeds beter te ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ondersteunende medewerkers vinden we dan ook net zo belangrijk.