Voorscholen

In ons gebouw aan het Mandelaplein vindt u de Voorschool peuterspeelzaal groepen Sim Sim I & II van Buurthuis Boerenplein. In ons gebouw aan de Van Damstraat 7 vindt u de voorschool ‘De Kleine Dolfijn’. In ons gebouw aan de Beresteinlaan vindt u de Voorschool ‘De Speelgaarde’. De Voorscholen zijn een prettige leer- en speelplek voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Peuters komen hier vier dagdelen per week om in een veilige en stimulerende omgeving te spelen en elkaar ontmoeten.

Op de Voorschool staat onder andere de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. Maar daarnaast leert uw kind bijvoorbeeld ook om met materialen om te gaan, samen te zingen, te luisteren en op zijn of haar beurt te wachten. Ook leren de kinderen om speelgoed te delen, samen op te ruimen en nog veel meer!

Het verschil met reguliere peuterspeelzalen is dat er met het VVE-programma Piramide wordt gewerkt. Piramide is een methode die jonge kinderen op een speelse wijze stimuleert in hun (taal) ontwikkeling; het is een combinatie van spelen, werken en leren. Het programma van de Voorschool loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool, waar een volgende stap wordt gezet met het verder ontwikkelen van alle vaardigheden.

De Voorschool bereidt uw kind optimaal voor op de basisschool, waardoor uw kind een betere start in het basisonderwijs kan maken.

Openingstijden:
In de ochtend: 08:30-11:30 uur
In de middag : 12:30-15:30 uur

De Voorscholen Sim Sim I & II hebben ieder twee groepen:
Groep 1: maandag-, dinsdag- en woensdagochtend en donderdagmiddag.
Groep 2: maandag- en dinsdagmiddag en donderdag- en vrijdagochtend.

Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht bij het buurthuis Boerenplein, Mandelaplein 1.
De contactgegevens vindt u op de contactpagina in deze schoolgids. www.boerenplein.nl

De Voorschool ‘De Kleine Dolfijn’ kent één groep met de volgende openingstijden:
Maandag 13.00 – 15.00
Dinsdag 08.30 – 11.30
Donderdag 13.00 – 15.00
Vrijdag 08.30 – 11.30

Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht bij stichting Zebra, gsm 06.24958267 of via onze site.

Voor meer informatie of inschrijving bij de voorschool ‘De Speelgaarde’ aan de Beresteinlaan kunt u terecht bij ons op locatie of bij stichting Mooi via 070 205 2000.