Ouderbeleid

Voor de Ibs Yunus Emre zijn ouders, naast onze leerlingen, een belangrijke doelgroep. Het contact tussen de school en ouders is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Door ouders bij de schoolactiviteiten te betrekken wordt het leerrendement van de leerlingen hoger.

Met de betrokkenheid tussen de ouders en school, streeft de school ernaar om hand in hand met de ouders ook de eigen identiteit te versterken en de participatie van de kinderen in de samenleving te bevorderen. De basis bij het contact tussen ouders en school is wederzijds respect en vertrouwen nodig. Hierbij wordt uitgegaan van het gegeven dat de ouders vertrouwen hebben in de school en ons in staat stellen om onze rol goed te kunnen uitoefenen.

Daarbij is het belangrijk dat ouders in de thuissituatie een positieve houding t.o.v. de school innemen. Deze houding is van directe invloed op de leerhouding van het kind in de leergroep. De wijze waarop kinderen door het personeel behandeld worden op school dient daarbij zo positief mogelijk te zijn. Dit op zo’n manier dat de leerling bij de ontwikkeling van zijn/haar capaciteiten gestimuleerd wordt. Dezelfde positieve houding van het personeel dient er te zijn richting de ouder. Dit ter stimulering van de inzet van ouders thuis in het ondersteunen van hun kind.

Oudereducatie en -participatie verder uitbreiden

In het schooljaar 2016-2017 zijn er aan 110 moeders i.s.m. docenten van het ROC op drie niveaus Nederlandse taalcursussen en sociale vaardigheidstrainingen gegeven. Ook in het schooljaar 2018-2019 zullen wij hiermee doorgaan. In het schooljaar 2018-2019 worden ook taallessen aan vaders aangeboden. Dit helpt ouders thuis in de ondersteuning van hun kind.

Ouderraad

Door de leden van de Ouderraad is gewerkt aan de uitvoering van een activiteitenplan voor het schooljaar 2016-2017. Als heel succesvolle activiteiten van de Ouderraad kan verder genoemd worden:

  • De organisatie van thema afsluitingen en feesten, waar kinderen en ouders erg van genoten hebben.
  • Ook werd er voor de leerlingen weer een uitgebreide minihadj georganiseerd, waar kinderen en ouders erg van genoten hebben.