Kunst- en cultuuronderwijs

Naast de reguliere zaakvakken hecht de Ibs. Yunus Emre vanuit haar identiteit belang aan kunst- en cultuuronderwijs; de profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Allah is Mooi en Hij houdt van Schoonheid” (overlevering van Muslim).

We weten dat hiermee de creativiteit wordt bevorderd, de taalontwikkeling, de cognitie, de waarneming en de emancipatiemogelijkheden in de samenleving. De leerlingen maken kunst, beschouwen kunst en beleven er bovendien plezier aan. Het is een uitgelezen kans om een verbinding te maken naar het geloof door onder meer gezang en beeldende vorming. Vandaar dat kunst- en cultuuronderwijs op de Ibs. Yunus Emre een plek heeft binnen school met vakken als beeldende vorming, literatuur, muziek en drama. Op elke locatie is er een schoolkoor actief waarbij Anasheed Diniati wordt gezongen.

Daarnaast willen we muziekonderwijs implementeren door groepsleerkrachten te scholen tot capabele muziekdocenten. De scholing wordt verzorgd vanuit drie verschillende muziekinstanties, te weten Sanatolia, Al Wahda en Winston’s Muziekschool en is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.

Daarnaast bezoeken de leerlingen jaarlijks musea en wonen we voorstellingen bij die binnen of buiten school plaatsvinden. Hierbij gaan we uit van de normen en waarden van het geloof. We zijn van mening dat de waardevolle bijdrage van kunst- en cultuuronderwijs niet mag ontbreken binnen ons onderwijs, noch bij de kinderen.