Financiële zaken

Ouderbijdrage

Per kind €40,- per jaar. Dit bedrag wordt elk jaar in de maand september gefactureerd via het online betalingssysteem Wis Collect. U ontvangt per kind een betalingslink op het door u aan ons doorgegeven emailadres.

LET OP: Het is niet meer mogelijk om contant de ouderbijdrage te betalen! Deze moet voor 30 november betaald zijn. Wanneer dit niet het geval is kan uw kind helaas niet mee met schoolreis.

Het betalen van de ouderbijdrage vindt op vrijwillige basis plaats. Het niet betalen van de ouderbijdrage houdt in dat leerlingen niet mee kunnen met de schoolreis. Wel kan er van overige niet betaalde faciliteiten gebruik gemaakt worden, zoals deelname aan de festiviteiten die een relatie hebben met de identiteit van de school. Insja’Allah, zullen toch veel ouder hun onderlinge solidariteit tonen en de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zodat we de leuke extra activiteiten voor de leerlingen kunnen blijven organiseren.

Allah, s.w.t., zegt in het tweede vers van het vijfde hoofdstuk ‘Al-Maïda’ van Al-Qoraan Al-Kariem: “Ondersteun elkaar bij het goede en taqwa en ondersteun elkaar niet bij zonde en overtreding”.

Moge Allah ons allemaal helpen om elkaar te ondersteunen bij alles wat in het voordeel is van onze kinderen. Ameen.

Overblijven

Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. Dit gebeurt in de school, onder begeleiding van een vaste groep ouders. Het overblijven kent een vaste opzet: eerst gezamenlijk eten en daarna spelen.

De kosten voor het overblijven bedragen €100,00 per jaar voor het eerste kind. Voor het tweede kind is dit € 75,00. Vanaf het derde kind (binnen een gezin) wordt € 50,00 per jaar betaald. Het overblijfgeld wordt gebruikt om de vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven en voor de aankoop van speelgoed.

Het inschrijven voor het overblijven gebeurt in de maand september door het doen van een aanbetaling van € 10,- per kind via het online betalingssysteem Wis Collect. U ontvangt per kind een betalingslink op het door u aan ons doorgegeven emailadres. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op het uiteindelijke bedrag. Na de inschrijving ontvangt u begin oktober een definitieve rekening minus de aanbetaling.

LET OP: Ook de overblijfbijdrage kan niet meer contant betaald worden.