Uw kind aanmelden

Voor het schooljaar 2021/ 2022 hebben wij in sommige groepen nog ruimte voor het plaatsen van nieuwe leerlingen.

In deze groepen hebben wij nog plaats:

 • Groep 1
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 8

Bekijk hier het Aannamebeleid van ISNO Yunus Emre

Via onderstaand formulier kunt u uw kind aanmelden.

Als uw kind 4 jaar wordt

Het eerste contact is meestal telefonisch. Tijdens dit contact wordt een afspraak gemaakt voor een meer persoonlijke kennismaking met de school. Die kennismaking bestaat uit een rondleiding door de school en een gesprek. Na dit gesprek wordt het aanmeldformulier, informatieboekje en de schoolgids meegegeven, zodat u zich nog beter op de school kan oriënteren. U kunt deze schoolgids op papier ontvangen, maar ook digitaal. Deze gids is overigens ook op de website van school te vinden. Indien u kiest voor onze school, volgt de volgende aanmeldingsprocedure.

 1. De ouder meldt zich bij de school, minimaal 12 weken voor de gewenste inschrijfdatum.
 2. De school gaat in gesprek met de ouder om na te gaan of de benodigde ondersteuning kan worden geboden. Vervolgens kan de ouder het aanmeldingsformulier invullen.
 3. De school heeft 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze termijn mag met maximaal 4 weken verlengd worden.
 4. De school informeert de ouder over het besluit.
 5. Indien de leerling toegelaten kan worden, wordt door de ouders het inschrijfformulier ingevuld.
 6. Als dit niet het geval is, dan zijn het schoolbestuur en het samenwerkingsverband ervoor verantwoordelijk dat een school wordt gevonden waar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod gedaan wordt voor de leerling. Indien uw kind wordt toegelaten volgt de officiële inschrijving. Van de aanmelding en inschrijving krijgt u een bevestiging. Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht voor de 4e verjaardag van uw kind telefonisch contact met u op. Over en weer kunnen er dan nog vragen worden gesteld over het naar school gaan van uw kind. Om de overgang naar de basisschool te vergemakkelijken, maakt u met de leerkracht een afspraak voor een tweetal wenmomenten.

 

Als uw kind van school verandert

Bij verhuizing wordt de leerling toegelaten indien blijkt dat wij op onze school een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren. Het uitschrijfformulier van de vorige basisschool wordt bij de Yunus Emre Schalk Burgerstraat ingeleverd. Uiteraard geldt net als hierboven dat het eerste contact een gesprek met de directie is. Een rondleiding en kennismakingsbezoek zijn dan ook gebruikelijk.