Ziekmelden

Sinds dit schooljaar is het mogelijk om de ziekmelding van uw kind rechtstreeks door te geven aan de leerkracht via Parro. Lukt dit niet, dan kunt u de ziekmelding van uw zoon/dochter gemakkelijk aan ons doorgeven via onderstaand formulier!
U wordt verzocht uw kind voor 08:25 uur af te melden.