Overblijven

Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. Dit gebeurt in de school, onder begeleiding van een vaste groep ouders. Het overblijven kent een vaste opzet: eerst gezamenlijk eten en daarna spelen.

De kosten voor het overblijven bedragen voor het schooljaar 2017/2018  €100,00 per jaar voor het eerste kind. Voor het tweede kind is dit € 75,00. Vanaf het derde kind (binnen een gezin) wordt € 50,00 per jaar betaald. Het overblijfgeld wordt gebruikt om de vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven en voor de aankoop van speelgoed.

Wij verzoeken u dit bedrag per bank/giro over te maken op onze rekening, Rabobank IBAN-nummer: NL48 RABO 0129 9033 37. Vergeet niet te vermelden: overblijf, naam van uw kind en de groep waarin het les krijgt!

Voor de overblijf moet u zich inschrijven. U kunt hier het formulier downloaden, invullen en bij de administratie afgeven:

Download formulier