Ouderbijdrage

Per kind €40,- per jaar. Dit bedrag kan alleen per bank betaald worden door overmaking op onze bankrekening met IBAN-nummer: NL48 RABO 0129 9033 37. Vergeet niet te vermelden: ouderbijdrage,
naam van uw kind en de groep waarin het les krijgt!

LET OP: Het is niet meer mogelijk om contant de ouderbijdrage te betalen! Deze moet voor 30 november overgemaakt zijn. Wanneer dit niet het geval is kan uw kind helaas niet mee met schoolreis. Het betalen van de ouderbijdrage vindt op vrijwillige basis plaats. Het niet betalen van de ouderbijdrage houdt in dat leerlingen niet mee kunnen met de schoolreis. Wel kan er van overige niet betaalde faciliteiten gebruik gemaakt worden, zoals deelname aan de festiviteiten die een relatie hebben met de identiteit van de school. Insja’Allah, zullen toch veel ouder hun onderlinge solidariteit tonen en de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zodat we de leuke extra activiteiten voor de leerlingen kunnen blijven organiseren.