Leerlingvolgsysteem

Op de IBS Yunus Emre worden er naast de toetsen van de methodes ook toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. De toetsen zijn gemaakt door het CITO. Door middel van deze toetsen worden de resultaten van de kinderen vergeleken met resultaten van andere scholen in Nederland. De resultaten geven een goed beeld van de vorderingen van onze leerlingen. Resultaten lopen van “a” (goed tot zeer goed) tot en met “e” (zwak tot zeer zwak). In de groepen worden op van tevoren vastgestelde momenten CITO – toetsen afgenomen.

In groep 7 vindt verder de CITO- entreetoets plaats. Deze toets geeft een inschatting van het niveau van uw kind en toont waar in groep 8 aan moet worden gewerkt. Halverwege groep 8 volgt de CITO-Eindtoets. De uitslag van deze toets en het advies van de leerkrachten zijn de basis voor het advies aan ouders voor het type Voortgezet Onderwijs (VO). Als onze leerlingen in het eerste jaar van het VO zitten, hebben wij contact met hun docenten over leervorderingen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

In groep 3 tot en met 8 wordt voorts de AVI-toets afgenomen. De AVI-toets is een toets voor het lezen van teksten. In groep 2 worden de leervoorwaarden van de kinderen onderzocht. Leerlingen waarvan de leervoorwaarden voldoende zijn, kunnen over naar groep 3. Als de leerlingen een half jaar in groep 3 zitten, wordt door onze pedagoog het ‘Derde Groeps Onderzoek’ (DGO) afgenomen. Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van uw kind nader te bekijken. De genoemde toetsen zijn niet gekoppeld aan een lesmethode.

De resultaten van toetsen die gekoppeld zijn aan de methode en toetsen van het leerlingvolgsysteem worden drie keer in het jaar besproken met de leerkracht. De Internbegeleiders (IB’ers) organiseren deze besprekingen. Eveneens wordt dan het dossier van de leerkracht besproken. Verder krijgt aandacht of uw kind zich prettig voelt in de groep. Gegevens over leerlingen komen in het leerlingendossier in de orthotheek.