Identiteitsbeleid

Identiteitsbeleid

Graag verwijzen wij u naar ons identiteitsbeleid (link).

In dit beleidsstuk staan richtlijnen en afspraken met betrekking tot de vormgeving van de islamitische identiteit in de dagelijkse praktijk. Om tot een goede implementatie te komen van de islamitische identiteit is een goede samenwerking tussen school en ouders van belang. Middels dit document wil de school richtlijnen bieden aan personeelsleden, ouders en leerlingen om zodoende gezamenlijk bij te dragen aan de waarborging van de islamitische identiteit.

Verschillende onderwerpen worden kort omschreven en toegelicht met de bijbehorende afspraken. Dit betreft onder andere afspraken over gym- en zwemkleding, muziekonderwijs, godsdienstlessen en het gebed.

De school verwacht van de ouders dat zij actief bijdragen aan het bewaken van de identiteit. Alle vragen en/of verzoeken aangaande het identiteitsbeleid kunnen gericht worden naar de locatieleider van de desbetreffende locatie.