Gezonde school

Onze school heeft in september 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

  • Een gezond voedingsbeleid
  • Educatie Smaaklessen groep 1 t/m 8
  • EU- Schoolfruit
  • Nationaal Schoolontbijt

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisatie. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

IBS Yunus Emre is inmiddels gestart met het behalen van het tweede certificaat: Welbevinden en sociale veiligheid.