Bestuur

Het ‘bevoegd gezag’ oftewel het algemeen bestuur van de school bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Dhr. M. Bumanjal
  • Secretaris: Dhr. C. Akbas
  • Penningmeester: Dhr. M. Arslan
  • Bestuurslid: Mw. F. Elmarini
  • Bestuurslid: Dhr. R. Veldkamp

Dagelijkse bestuur (DB): Dhr. A. Maas

Het DB verzorgt de dagelijkse leiding op hoofdlijnen, en vertegenwoordigt daarbij het bestuur.

Correspondentie algemeen bestuur (AB):

ISNO Yunus Emre
T.a.v.: het bestuur
Mandelaplein 2
2572HT Den Haag

bestuur@bsyunusemre.nl