ANBI

Doneren aan de ISNO Yunus Emre levert u ook een belastingvoordeel op. Doordat onze school door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn uw giften aftrekbaar. Voor meer informatie klik hier.

Naam van onze instelling

Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding – ISNO, Yunus Emre Den Haag

Onze RSIN/ fiscaal nummer: 800664383 L02

Onze contactgegevens

ISNO Yunus Emre
Mandelaplein 2
2572 HT Den Haag
Tel.: 070 389 53 76

E: CvB@bsyunusemre.nl
W: www.bsyunusemre.nl
Bestuursnummer: 40272
Bank: NL48 RABO 0129903337

Onze doelstellingen

Statuten

Ons beleidsplan                   

Schoolplan 2018-2022

Ons jaarverslag

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015


Het belongingsbeleid

Het actuele beloningsbeleid is te vinden in het laatste jaarverslag. Het Algemeen Bestuur ontvangt een vergoeding van maximaal 1800 euro per jaar aan vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen. Het Dagelijks Bestuur ontvangt een vergoeding conform de CAO PO.

Verslag van onze uitgeoefende activiteiten

Al onze activiteiten zijn te lezen in ons laatste jaarverslag

Onze financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording is terug te vinden in ons laatste jaarverslag