Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden op een van de IBS Yunus Emre locaties. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de verdere procedure.no

Aanmelden Yunus Emre voor Groep 1

Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2017 geldt dat ze vanaf 3 jaar kunnen worden aangemeld. Vlak voordat uw kind de 3 jaar wordt, ontvangt u van de gemeente een brief over het aanmelden met een aanmeldformulier. Ook vindt u dit aanmeldformulier op onze website en kunt u dit digitaal invullen. Vervolgens kunt u dit formulier inleveren bij de Administratie of mailen naar de gewenste locatie.

Het is belangrijk om op dit formulier, op de voorkeurslijst, meerdere scholen in te vullen. Mochten wij meer inschrijvingen ontvangen dan de plaatsen die wij beschikbaar hebben, zal er een (bovenschoolse)loting plaatsvinden.

Meer informatie over de aanmeldingen vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

DOWNLOAD FORMULIER