Overstap naar het VO

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is van groot belang dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken.

Als ouder meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan een reguliere of speciale school zijn. Informatie over de ondersteuning die een school biedt,

Heeft u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw keuze.

Meer informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs vindt u hier