Over ons

Lees meer over onze Missie en Visie. Waar wij voor staan en welke maatstaf we nastreven binnen onze scholen.

Lees meer

Bij Yunus Emre staan de kernwaarden hoog in het vaandel. Lees meer over onze kernwaarden.

Lees meer

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die toezicht op het College van Bestuur. Met managementrapportages legt het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Lees meer over de leden van onze Raad van Toezicht.

Lees meer

Ons College van Bestuur bestaat uit één bestuurder, de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het best mogelijke onderwijs.

Lees meer

Elke school van ISNO Yunus Emre beschikt over een medezeggenschapsraad (MR). Vanuit de medezeggenschapsraden is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Lees hier alles over.

Lees meer

Lees alles over de financiën van onze scholen. Hier vind je ook al onze jaarverslagen en statuten.

Lees meer

Bij Yunus Emre nemen we alle signalen serieus. Lees hier meer over ons plan van aanpak en klachtenprocedure.

Lees meer