Openbaar en Islamitisch onderwijs. De verschillen!

islamitisch onderwijs

Islamitisch onderwijs? Waar kies je voor? Als ouder sta je voor een lastige keuze. Welke basisschool kies je uit voor jouw zoon of dochter? Er zijn openbare onderwijsinstellingen, basisscholen met geloofsovertuigingen en algemeen bijzondere scholen. Genoeg keus dus! Wij lichten de verschillen tussen het openbaar onderwijs en islamitisch onderwijs voor jou toe! Zo kun jij ontdekken of het islamitisch onderwijs iets voor jouw zoon of dochter kan zijn.

Wat zijn de verschillen?

Religieuze grondslag

Een van de belangrijkste verschillen is de religieuze grondslag. Islamitisch onderwijs is gebaseerd op de islamitische religie en normen, terwijl openbaar onderwijs seculier is en geen religieuze grondslag heeft. In islamitisch onderwijs speelt de islamitische religie een centrale rol in het curriculum, de pedagogie en de cultuur van de school. Om het openbaar onderwijs wordt neutraal gehandeld en speelt religie geen prominente rol in het curriculum.

Waarden en normen

Islamitisch onderwijs legt vaak nadruk op islamitische waarden en normen, zoals religieuze verplichtingen, ethische gedragsregels en de islamitische cultuur. Openbaar onderwijs daarentegen heeft over het algemeen een breder scala aan waarden en normen, vaak gericht op seculiere en universele waarden, zonder de nadruk op een specifieke religie.

Curriculum

In het curriculum staat wat de leerlingen op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Deze is opgesteld door de Tweede Kamer en geldt voor alle scholen. Op basis van het wettelijke curriculum beslist elke school hoe deze wordt toegepast binnen het onderwijs. Op deze manier kan het curriculum dus verschillen tussen het islamitisch onderwijs en het openbaar onderwijs. Naast de algemene vakken zoals taal en wiskunde worden er op het islamitisch onderwijs ook andere vakken aangeboden. Zoals koranonderwijs, hadith en de Arabische taal. In het openbaar onderwijs heeft het curriculum een meer seculiere aard, waarbij religieonderwijs geen verplicht onderdeel is.

Pedagogie en cultuur

De pedagogische aanpak en cultuur kunnen ook verschillen tussen islamitisch en openbaar onderwijs. In islamitisch onderwijs kan de pedagogie worden beïnvloed door islamitische principes en tradities. Denk hierbij aan gendersegregatie, gebedspauzes en islamitische kledingvoorschriften. De cultuur kan ook een meer islamitische sfeer hebben, met nadruk op islamitische feestdagen, tradities en gemeenschapsnormen. In openbaar onderwijs wordt doorgaans een seculiere pedagogie gevolgd en wordt diversiteit in culturele en religieuze achtergronden gestimuleerd.

Leerlingenpopulatie

Tot slot kan de leerlingenpopulatie ook verschillen. In islamitisch onderwijs bestaat de leerlingenpopulatie vaak uit overwegend islamitische leerlingen, terwijl openbaar onderwijs meer divers kan zijn met leerlingen van verschillende religieuze, culturele en etnische achtergronden. Dit betekent niet dat leerlingen zonder islamitisch geloof niet welkom zijn binnen het islamitisch onderwijs. Andersom geldt dit ook, religieuze leerlingen zijn welkom op openbare scholen.

Islamitisch onderwijs bij Yunus Emre

Als ouder heb je altijd een vrije keus met betrekking tot het onderwijs van jouw kind. Of je wel of geen religie hebt, en welke dat ook is, jouw kind is overal welkom! De keuze voor het soort onderwijs is dus gebaseerd op jouw eigen voorkeuren en wensen en uiteraard die van jouw kind.

Yunus Emre biedt onderwijs aan op basis van Islamitische grondslagen. Daarnaast richt Yunus Emre zich op een ononderbroken ontwikkeling, brede ontwikkeling en een multiculturele samenleving. Ben jij benieuwd waar Yunus Emre nog meer voor staat? Neem dan een kijkje op onze website!