Ons onderwijs

De onderwijskundige doelen van ISNO Yunus Emre zijn gericht op de volgende kenmerken: ononderbroken ontwikkeling, brede ontwikkeling, multiculturele samenleving en afgestemd op de behoeften van de leerling.

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag. Wij gaan daarbij uit van de Islam die wordt gevoed vanuit de ratio. De Koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

Onze missie omtrent ons onderwijs is: we leggen de basis voor volwaardige wereldburgers, met een verantwoorde identiteit, met onderwijs van hoog niveau, met goed gekwalificeerde leraren en stafleden, in verscheidenheid van culturen en binnen een moderne open organisatie.

Wij houden onze missie levend door de kwaliteit van ons doen en laten kritisch te bewaken, het goede voorbeeld te geven aan elkaar en aan de leerlingen, samen te werken met onze buren in de wijk en door regelmatig stil te staan bij onze idealen. Verder bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. De culturele uitgangspositie van de meeste kinderen is voor onze scholen een uitdaging om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.

Op onze scholen gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Het aanbod is afgestemd op de kenmerken van de leerling populaties. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methode gebonden toetsen.

Wilt u vrijstelling voor schoolbezoek aanvragen? Lees hier meer over de voorwaarden en download het daarvoor geschikte formulier.

Lees meer

In groep 8 sluiten de leerlingen hun schoolloopbaan op de basisschool af en stromen met een
basisschooladvies uit naar het voortgezet onderwijs (VO). In dit document wordt beschreven hoe het
basisschooladvies bij ons op school wordt vastgesteld.

Lees Meer

ISNO Yunus Emre staat voor kwalitatief hoog onderwijs met behoud van islamitische facetten, normen en waarden. Lees meer over onze identiteit.

Lees Meer