Overblijven

Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. Dit gebeurt in de school, onder begeleiding van een vaste groep ouders. Het overblijven kent een vaste opzet: eerst gezamenlijk eten en daarna spelen.

De kosten voor het overblijven bedragen €100,00 per jaar voor het eerste kind. Voor het tweede kind is dit € 75,00. Vanaf het derde kind (binnen een gezin) wordt € 50,00 per jaar betaald. Het overblijfgeld wordt gebruikt om de vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven en voor de aankoop van speelgoed.

Het inschrijven voor het overblijven gebeurt in de maand september door het doen van een aanbetaling van € 10,- per kind via een online betalingssysteem. U ontvangt per kind een betalingslink op het door u aan ons doorgegeven emailadres. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op het uiteindelijke bedrag. Na de inschrijving ontvangt u begin oktober een definitieve rekening minus de aanbetaling.

LET OP: Ook de overblijfbijdrage kan niet contant betaald worden.