Overblijven

Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. Dit gebeurt in de school, onder begeleiding van een vaste groep ouders. Het overblijven kent een vaste opzet: eerst gezamenlijk eten en daarna spelen.

De kosten voor het overblijven bedragen €130,00 per jaar voor het eerste kind. Voor het tweede kind is dit € 115,00. Vanaf het derde kind (binnen een gezin) wordt € 100,00 per jaar betaald. Het overblijfgeld wordt gebruikt om de vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven en voor de aankoop van speelgoed.

Na de inschrijving via de administratie ontvangt u een rekening.

LET OP: De overblijfbijdrage kan niet contant betaald worden.