Schalk Burgerstraat nieuws

MR per locatie

Salaam alaykom,

Beste ouders/ verzorgers,

 

Sinds dit kalenderjaar is de MR gaan vergaderen per locatie. Zo kunnen wij effectiever en doeltreffender vergaderen. Om de ouders te informeren wie er in de MR actief is, willen we hieronder onszelf kort voorstellen. Er zijn twee leden vanuit de ouders, ook wel OMR (oudergeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Tevens zitten er twee leden in uit het team, ook wel PMR (personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Daarnaast worden de notulen van de laatste twee vergaderingen toegevoegd, zodat u kan zien wat er op dit moment speelt.

Mocht u als ouder klachten, tips of aanbevelingen hebben dan kunt u zich wenden tot de OMR (oudergeleding) of de locatieleider. Dit zijn de officiële wegen om uw melding serieus te bekijken.

Vehbi Salar (voorzitter, OMR)

Ik ben al heel lang woonachtig in Den Haag en heb als opleiding HBO elektrotechniek.

Al heel lang heb ik contact met onze school Yunus Emre. Mijn kinderen zaten allemaal op deze school, momenteel heb ik nog een dochter op school. Onze kinderen verdienen veel meer, daarom probeer ik als lid van de MR mee te helpen en mee te denken over de goede en veilige sfeer op school.

Ipek Akbulut (OMR)

Ik ben Ipek Akbulut. Moeder van 4 kinderen waarvan er 3 nog op Yunus Emre zitten. Ik ben sinds 2017 lid van de MR als OMR-lid. Daarnaast ben ik de overblijfcoördinator en ik zit in de ouderraad. Ik ben erg betrokken bij de school en vind het leuk om een bijdrage te leveren.

Ikram Alit (PMR)

Mijn naam is Ikram Alit, leerkracht van groep 7a. Ik maak sinds januari 2020 deel uit van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad Schalk Burgerstraat (PMR). Ik ben drie jaar werkzaam op de Yunus Emre in verschillende bouwen.

Door deel te nemen aan de MR kan ik gerichter meedenken aan oplossingen bij uitdagingen waar mijn collega’s en onze leerlingen tegenaan lopen. Ook hoop ik deze oplossingen in een kort termijn waar te maken.

Ik hoop er samen met de ouders iets moois van te maken.

Daniëlle Roubos (Notulist, PMR)

Ik ben Daniëlle Roubos, leerkracht groep 5A en neem sinds juni 2019 deel aan de Medezeggenschapsraad Schalk Burgerstraat als personeelslid (PMR). Tegelijkertijd ben ik moeder van Israa die op onze locatie in groep 6 zit. Ik ben 34 jaar en 5 jaar werkzaam bij ISNO Yunus Emre, voornamelijk als kleuterleerkracht. Ik vind het prettig om betrokken te worden bij grote beslissingen, mee te denken en een groep te vertegenwoordigen. In dit geval mijn collega’s en de leerlingen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

MR locatie Schalk Burgerstraat