Gezonde School

Wat is een Gezonde School?

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij met de Gezonde School-aanpak. Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen op school en besteedt aandacht aan de vier pijlers van Gezonde School. Dit betekent: lesaanbod verzorgen, aanpassingen in de omgeving doorvoeren, gezondheidsproblemen signaleren en afspraken over gezondheid vastleggen in beleid.

Enkele voordelen van een Gezonde School

Themacertificaat voeding

Als wij willen dat leerlingen gezonder leven, dan is het belangrijk dat ze ook op school – waar ze een groot deel van hun tijd spenderen – gezond kunnen eten en drinken. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt om een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Wij zijn ons aan het inzetten om het themacertificaat voeding te behalen. Dit doen we door middel van educatie over voeding. Hierbij maken wij gebruik van ‘Smaaklessen’. Dit is een effectief lesprogramma over eten en smaak voor leerlingen op de basisschool. Door Smaaklessen krijgen leerlingen flink wat kennis over eten en ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Verder nemen wij ieder jaar deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Ook streven wij om elk jaar deel te nemen aan het programma ‘EU-schoolfruit’.

Signaleren gebeurt middels een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 5 en 10 jaar bij de schoolarts of schoolverpleegkundige van het CJG. Dan wordt er gekeken naar lengte, gewicht, gehoor, ogen, motoriek, eet- en beweeggedrag. Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de gezondheid van hun kind en als het nodig is wordt er samen naar een oplossing of extra ondersteuning gezorgd.

Daarnaast als ouders dit wensen controleert en behandelt een schooltandarts tweemaal per jaar de leerlingen. Dit vindt plaats op school.

Op onze school:

Graag verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid (link). Tevens vindt u in de schoolgids meer informatie hierover en suggesties voor gezonde 10-uurtjes, lunch etc. Daarnaast kunt u voor tips over pauzehappen, lunchtrommels en drinken kijken op https://www.voedingscentrum.nl/etenopschool

Voor vrolijke traktaties: http://www.gezondtrakteren.nl

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op  www.gezondeschool.nl