Financiële informatie

Doneren aan de ISNO Yunus Emre levert u ook een belastingvoordeel op. Doordat onze school door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn uw giften aftrekbaar. Voor meer informatie klik hier.
Naam van onze instelling
Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding – ISNO, Yunus Emre Den Haag

Onze RSIN/ fiscaal nummer: 800664383 L02

Onze contactgegevens

ISNO Yunus Emre
Mandelaplein 2
2572 HT Den Haag
Tel.: 070 389 53 76

Financiën
E-mailadres Financiën: financien@bsyunusemre.nl

E: CvB@bsyunusemre.nl
W: www.bsyunusemre.nl
Bestuursnummer: 40272
Bank: NL48 RABO 0129903337

Het belongingsbeleid

Het actuele beloningsbeleid is te vinden in het laatste jaarverslag. De Raad van Toezicht ontvangt een vrijwilligersvergoeding aan vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Dit bedrag is door de belastingdienst per jaar gemaximeerd. De bestuurder ontvangt salaris conform de CAO Bestuurders PO.

 

Verslag van onze uitgeoefende activiteiten

Al onze activiteiten zijn te lezen in ons laatste jaarverslag.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording is terug te vinden in ons laatste jaarverslag.