Schalk Burgerstraat mededelingen

Onze school is gezond

Onze school heeft in juli 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Een gezond voedingsbeleid…

Wijziging teamuitje

Salaam Aleikum, Beste ouders / verzorgers, In ons jaarprogramma staat vermeld dat op dinsdag 11 juni 2019 het jaarlijkse teamuitje gehouden wordt. Echter is deze dag vervroegd naar donderdag 18 april 2019, voorafgaand aan de Goede Vrijdag. Een en ander betekent dat de leerlingen op donderdag 18 april 2019 vrij zijn van school. Daarentegen verwachten wij uw kind(eren) dinsdag 11 juni 2019 gewoon op school. Alvast bedankt voor uw begrip. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   Wa’assalaam, Caglar Kurtal -locatieleider SB/PS

Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (OMR)

Assalamoe alaikoem, Beste ouders en/of verzorgers, Zoals u weet vindt de verkiezing van de oudergeleding van de MR donderdag 6 december a.s. plaats. U bent uitgenodigd om op die dag tussen 8.30 en 15.30 uur op één van de twee kandidaten te stemmen. Beide ouders hebben het recht om te stemmen.

Voorleeswedstrijd

Jaarlijks worden er op onze locatie voorleeswedstrijden gehouden. De Kinderen leren veel van elkaar in deze voorleeswedstrijd. Het wedstrijdelement geeft kinderen op deze leeftijd een extra stimulans om er echt voor te gaan. Ook dit jaar zijn wij hiermee begonnen en deze keer waren groepen 7 en 8 aan de beurt.

Schoolfruit

Deze week start het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. De gratis groente- en fruitverstrekking loopt van week 46 (2018) tot en met week 16 (2019), met uitzondering van de reguliere vakanties. Wij ontvangen 20 weken lang van de leverancier Freshweb BV. drie porties gratis groenten en/of fruit per kind per week. Groenten en fruit worden eenmaal per week afgeleverd op dinsdag tussen 08:00 en 15:00 uur. De leerkrachten reiken de porties uit aan de leerlingen op drie vaste dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) en zorgen…