Schalk Burgerstraat mededelingen

Week van Respect

In de Week van Respect wordt respect voor jezelf, elkaar en de omgeving extra onder aandacht gebracht. Met behulp van gastlessen en activiteiten worden ook de leerlingen van Yunus Emre gestimuleerd om samen te zorgen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en aan deelneemt.

Nationaal Schoolontbijt

Donderdag 8 november heeft Yunus Emre meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt. De klassen waren leuk aangekleed en de leerlingen hebben genoten van de gezonde voedingswaren zoals appels, kaas, melk en yoghurt.

Opbrengst inzameling voor arme bewoners Oeganda overgedragen

Assalaamoe Alaykoem Beste allemaal, Vorig schooljaar heeft de inzamelingscommissie tijdens de vastenmaand Ramadan een inzameling gehouden voor bewoners van Oeganda die niet zelf in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. De inzameling was bestemd om arme bewoners in Oeganda van een waterput en een voorschool te kunnen voorzien. Heel veel ouders, leerlingen en leerkrachten hebben alles uit de kast getrokken om iets voor de armeren in Oeganda te betekenen, Allahoema Barik. Wij hebben het voor elkaar gekregen om maar liefst 30.000 Euro op te halen. In plaats van één waterput kunnen er nu zelfs vier waterputten in Oeganda worden aangelegd. Iedere…

Week Tegen Pesten 2018

ISNO Yunus Emre doet dit schooljaar mee aan de Week Tegen Pesten van 17 t/m 21 september 2018. Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! Het thema sluit aan bij het eerste blok van De Vreedzame School, namelijk ‘We horen bij elkaar’.  

Voedingsbeleid op ISNO Yunus Emre

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Salaam Alaykoem, Wij vinden het van groot belang dat de kinderen goed ontbijten voordat ze naar school komen. Gezonde gewoonten aanleren begint natuurlijk thuis in het gezin. Maar ook de school speelt een rol en neemt hierin verantwoordelijkheid. Wij willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Immers, kinderen brengen veel tijd door op school. Daarom hebben wij een nieuw voedingsbeleid opgesteld dat maandag 24 september van start gaat.