Schalk Burgerstraat mededelingen

Lyceo: doorstroomprogramma voor groep 8!

Dit schooljaar zijn wij een samenwerking aangegaan met Lyceo. De groepen 8 zullen vanaf januari deelnemen aan ‘Lyceo Opstap’. Dit is een doorstroomprogramma om de overgang van groep 8 naar de brugklas te vergemakkelijken. Uit beide groepen 8 zijn in totaal 10 leerlingen geselecteerd die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij zullen de komende maanden extra begeleiding ontvangen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan taal en rekenen en met behulp van een brugklasworkshop worden leerlingen voorbereid op de middelbare school. De begeleiding wordt in kleine groepen op school gegeven. Wij wensen de leerlingen een leerzame periode…

Het Leidse Tutorprogramma

Vorig schooljaar heeft groep 7 van onze school met veel plezier deelgenomen aan Het Leidse Tutorprogramma. Ook dit schooljaar zal groep 7 deelnemen. De leerlingen die deelnemen krijgen wekelijks samen met klasgenoten buiten schooltijd begeleiding van een tutor; een student van de Universiteit Leiden. De begeleiding zal in februari starten! Begeleiding In kleine groepjes van 2 tot 3 kinderen bespreekt een student van de Universiteit Leiden het schoolwerk met de kinderen. Dit gebeurt op een gezellige manier, in een lokaal van onze eigen school. De docent van groep 7 begeleidt de tutoren, zodat zij goed kunnen aansluiten bij de kennis…

Rots- en water: STERK ALS HET MOET, ZACHT ALS HET KAN

Jaarlijks nemen diverse groepen deel aan een sociale vaardigheidstraining. Dit schooljaar zijn drie groepen geselecteerd voor deelname aan de rots- en watertraining. Het doel van het rots- en waterprogramma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Het streven is om leerlingen voldoende handvatten aan te reiken zodat zij leren om de juiste keuzes te maken in alledaagse, maar ook lastige situaties. Door middel van deze weerbaarheidstraining leren leerlingen wanneer zij voor zichzelf moeten opkomen en wanneer zij…

Onze school is gezond

Onze school heeft in juli 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Een gezond voedingsbeleid…

Wijziging teamuitje

Salaam Aleikum, Beste ouders / verzorgers, In ons jaarprogramma staat vermeld dat op dinsdag 11 juni 2019 het jaarlijkse teamuitje gehouden wordt. Echter is deze dag vervroegd naar donderdag 18 april 2019, voorafgaand aan de Goede Vrijdag. Een en ander betekent dat de leerlingen op donderdag 18 april 2019 vrij zijn van school. Daarentegen verwachten wij uw kind(eren) dinsdag 11 juni 2019 gewoon op school. Alvast bedankt voor uw begrip. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   Wa’assalaam, Caglar Kurtal -locatieleider SB/PS