Schalk Burgerstraat mededelingen

Ouderbijeenkomst: de rol van de schoolmaatschappelijk werk(st)er

Op donderdag 16 januari heeft een ouderbijeenkomst plaatsgevonden met als thema “De rol van de SMW’er”. De aanwezige ouders hebben kennis kunnen maken met onze schoolmaatschappelijk werkster juf Serap. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen en ruimte voor interactie. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst. Wij danken alle ouders voor hun aanwezigheid. Visie SMW+: meetellen en meedoen De visie van SMW+ is ‘meetellen en meedoen’: iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of een ouder hier…

Lyceo: doorstroomprogramma voor groep 8!

Dit schooljaar zijn wij een samenwerking aangegaan met Lyceo. De groepen 8 zullen vanaf januari deelnemen aan ‘Lyceo Opstap’. Dit is een doorstroomprogramma om de overgang van groep 8 naar de brugklas te vergemakkelijken. Uit beide groepen 8 zijn in totaal 10 leerlingen geselecteerd die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij zullen de komende maanden extra begeleiding ontvangen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan taal en rekenen en met behulp van een brugklasworkshop worden leerlingen voorbereid op de middelbare school. De begeleiding wordt in kleine groepen op school gegeven. Wij wensen de leerlingen een leerzame periode…

Het Leidse Tutorprogramma

Vorig schooljaar heeft groep 7 van onze school met veel plezier deelgenomen aan Het Leidse Tutorprogramma. Ook dit schooljaar zal groep 7 deelnemen. De leerlingen die deelnemen krijgen wekelijks samen met klasgenoten buiten schooltijd begeleiding van een tutor; een student van de Universiteit Leiden. De begeleiding zal in februari starten! Begeleiding In kleine groepjes van 2 tot 3 kinderen bespreekt een student van de Universiteit Leiden het schoolwerk met de kinderen. Dit gebeurt op een gezellige manier, in een lokaal van onze eigen school. De docent van groep 7 begeleidt de tutoren, zodat zij goed kunnen aansluiten bij de kennis…

Rots- en water: STERK ALS HET MOET, ZACHT ALS HET KAN

Jaarlijks nemen diverse groepen deel aan een sociale vaardigheidstraining. Dit schooljaar zijn drie groepen geselecteerd voor deelname aan de rots- en watertraining. Het doel van het rots- en waterprogramma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag. Het streven is om leerlingen voldoende handvatten aan te reiken zodat zij leren om de juiste keuzes te maken in alledaagse, maar ook lastige situaties. Door middel van deze weerbaarheidstraining leren leerlingen wanneer zij voor zichzelf moeten opkomen en wanneer zij…

Onze school is gezond

Onze school heeft in juli 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Een gezond voedingsbeleid…