Schalk Burgerstraat mededelingen

MR

Salaam alaykom, Beste ouders/ verzorgers, Om de ouders te informeren wie er in de MR actief is, willen we hieronder onszelf kort voorstellen. Er zijn twee leden vanuit de ouders, ook wel OMR (oudergeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Tevens zitten er twee leden in uit het team, ook wel PMR (personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Mocht u als ouder klachten, tips of aanbevelingen hebben dan kunt u zich wenden tot de OMR (oudergeleding) of de locatie directeur. Dit zijn de officiële wegen om uw melding serieus te bekijken. Vehbi Salar (voorzitter, OMR) Ik ben woonachtig in Den Haag en heb…

Onze school is gezond

Onze school heeft in juli 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: Een gezond voedingsbeleid…

Voedingsbeleid op ISNO Yunus Emre

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Salaam Alaykoem, Het is van groot belang dat de kinderen goed ontbijten voordat ze naar school komen. Gezonde gewoonten aanleren begint natuurlijk thuis in het gezin. Maar ook de school speelt een rol en neemt hierin verantwoordelijkheid. Wij willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Immers, kinderen brengen veel tijd door op school.