Schalk Burgerstraat mededelingen

MR per locatie

Salaam alaykom, Beste ouders/ verzorgers,   Sinds dit kalenderjaar is de MR gaan vergaderen per locatie. Zo kunnen wij effectiever en doeltreffender vergaderen. Om de ouders te informeren wie er in de MR actief is, willen we hieronder onszelf kort voorstellen. Er zijn twee leden vanuit de ouders, ook wel OMR (oudergeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Tevens zitten er twee leden in uit het team, ook wel PMR (personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Daarnaast worden de notulen van de laatste twee vergaderingen toegevoegd, zodat u kan zien wat er op dit moment speelt. Mocht u als ouder klachten, tips of…

Juffrouw Carla Doekhi

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij op donderdag 5 maart kennis genomen van het overlijden van juffrouw Carla Doekhi, leerkracht uit groep 2A locatie Van Damstraat. Voorwaar, aan Allah behoren wij toe en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren. Wij willen haar naasten heel veel sterkte en kracht wensen met dit intense verdriet. In herinnering zal zij voortleven als een vriendelijk en beminnelijke juffrouw en collega die twintig jaar in volle overtuiging voor de kinderen en de school gewerkt heeft.

Professor op bezoek

Ter ere van het 444-jarig bestaan van de Leidse Universiteit heeft groep 7 wekenlang opdrachten gemaakt om te ontdekken wat voor werk een professor doet. de klas kreeg een professor toegewezen en door middel van opdrachten kwamen ze te weten hoe hij eruit ziet. De volgende tips kregen de leerlingen: hij heeft geneeskunde gestudeerd, geeft les en werkt op het LUMC in Leiden. Hij is gespecialiseerd in diabetes (suikerziekte) en gebruikt de vaktermen insuline, suikerwaarden en stamcellen. Vandaag was het zover! Professor De Koning van het LUMC te Leiden was op bezoek. De leerlingen vonden de les erg interessant en…

Warme truiendag: VERWARM JEZELF, NIET DE WERELD

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee met de Warme truiendag. Deze dag valt op vrijdag 7 februari 2019. Waarom deze dag? De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Scholen en kantoren zetten de verwarming enkele graden lager en vragen leerlingen en medewerkers om in een warme trui naar school of werk te komen. De verwarming 1 graad lager betekent 6% minder brandstof en dus 6% minder CO² uitstoot. Met dit initiatief wil Klimaatverbond mensen warm maken om in actie te komen tegen klimaatverandering. De acties op…