Schalk Burgerstraat mededelingen

Professor op bezoek

Ter ere van het 444-jarig bestaan van de Leidse Universiteit heeft groep 7 wekenlang opdrachten gemaakt om te ontdekken wat voor werk een professor doet. de klas kreeg een professor toegewezen en door middel van opdrachten kwamen ze te weten hoe hij eruit ziet. De volgende tips kregen de leerlingen: hij heeft geneeskunde gestudeerd, geeft les en werkt op het LUMC in Leiden. Hij is gespecialiseerd in diabetes (suikerziekte) en gebruikt de vaktermen insuline, suikerwaarden en stamcellen. Vandaag was het zover! Professor De Koning van het LUMC te Leiden was op bezoek. De leerlingen vonden de les erg interessant en…

Warme truiendag: VERWARM JEZELF, NIET DE WERELD

Ook dit schooljaar doet onze school weer mee met de Warme truiendag. Deze dag valt op vrijdag 7 februari 2019. Waarom deze dag? De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Scholen en kantoren zetten de verwarming enkele graden lager en vragen leerlingen en medewerkers om in een warme trui naar school of werk te komen. De verwarming 1 graad lager betekent 6% minder brandstof en dus 6% minder CO² uitstoot. Met dit initiatief wil Klimaatverbond mensen warm maken om in actie te komen tegen klimaatverandering. De acties op…

Ouderbijeenkomst: de rol van de schoolmaatschappelijk werk(st)er

Op donderdag 16 januari heeft een ouderbijeenkomst plaatsgevonden met als thema “De rol van de SMW’er”. De aanwezige ouders hebben kennis kunnen maken met onze schoolmaatschappelijk werkster juf Serap. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen en ruimte voor interactie. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst. Wij danken alle ouders voor hun aanwezigheid. Visie SMW+: meetellen en meedoen De visie van SMW+ is ‘meetellen en meedoen’: iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of een ouder hier…

Lyceo: doorstroomprogramma voor groep 8!

Dit schooljaar zijn wij een samenwerking aangegaan met Lyceo. De groepen 8 zullen vanaf januari deelnemen aan ‘Lyceo Opstap’. Dit is een doorstroomprogramma om de overgang van groep 8 naar de brugklas te vergemakkelijken. Uit beide groepen 8 zijn in totaal 10 leerlingen geselecteerd die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij zullen de komende maanden extra begeleiding ontvangen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan taal en rekenen en met behulp van een brugklasworkshop worden leerlingen voorbereid op de middelbare school. De begeleiding wordt in kleine groepen op school gegeven. Wij wensen de leerlingen een leerzame periode…

Het Leidse Tutorprogramma

Vorig schooljaar heeft groep 7 van onze school met veel plezier deelgenomen aan Het Leidse Tutorprogramma. Ook dit schooljaar zal groep 7 deelnemen. De leerlingen die deelnemen krijgen wekelijks samen met klasgenoten buiten schooltijd begeleiding van een tutor; een student van de Universiteit Leiden. De begeleiding zal in februari starten! Begeleiding In kleine groepjes van 2 tot 3 kinderen bespreekt een student van de Universiteit Leiden het schoolwerk met de kinderen. Dit gebeurt op een gezellige manier, in een lokaal van onze eigen school. De docent van groep 7 begeleidt de tutoren, zodat zij goed kunnen aansluiten bij de kennis…