Mandelaplein nieuws

Afsluiting “Week van respect”

Er is één ding dat iedereen wil: respect. Iedereen wil door anderen met respect behandeld worden. Maar wat is respect? Wat zijn de kenmerken van een respectvolle behandeling? In de week van respect hebben de leerlingen veel gesproken over respect. Als afsluiting hebben de leerlingen ook een mooi schilderwerk gemaakt.

Week van respect

Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar in de Week van Respect staat het vol in de schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. De leerlingen hebben allemaal een kaartje geplakt op de respectboom. Ieder kind heeft geschreven wat respect betekent voor hen. Wat betekent respect voor u?

Herfst

De herfst heeft zijn werk weer gedaan: stoepen en straten, plantsoenen en parken zijn bezaaid met bladeren. Natuurlijk kunnen wij het niet vergeten om herfst binnen onze school te halen. De mooie kleuren van de herfst is ook terug te zien in de klaslokalen en op de prikborden.

De Medezeggenschapsraad (MR)

Assalamoe alaikoem, Beste ouders/verzorgers, Hartelijk dank aan een ieder die vandaag zijn stem heeft uitgebracht op de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) locatie Mandelaplein. De meeste stemmen zijn uitgebracht op Celal Bulut (49) en Bilal Arif (48). Celal Bulut en Bilal Arif, namens de MR gefeliciteerd met het winnen van de verkiezingen en wij heten jullie van harte welkom. Moge Allah jullie bijdrage profijtvol laten zijn voor onze leerlingen en de school. De overige kandidaten bedankt voor jullie kandidaatstelling. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wassalaam, Namens de MR-leden van locatie…

Grote Rekendag 2019

Ieder jaar wordt de grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! Ook op Yunus Emre hebben de leerlingen meegedaan aan de Grote Rekendag. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen.  Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen, want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk:…